Svenska Volvo 140-klubben

Svenska Volvo 140-klubben är en ideell förening som verkar för intresset och bevarandet av Volvobilar av modellerna 142, 144, 145 och 164. Klubben har ca 1300 medlemmar och ger ut en klubbtidning, 140-bladet, 4 ggr per år. Jag som har gjort den här hemsidan är redaktör för vår tidning. För mer info om klubben besök hemsidan www.140-klubben.org. Bilden här intill är från ett av våra klubbevanemang. // Per Helgesson, Göteborg

Höstträff på Bilia Sisjön 2013 lockade ca 35 blandade volvobilar av äldre sort.

Klubben har gett ut en 160-sidig bok om modellen Volvo 140, samt att alla medlemmar får 140-bladet fyra gånger om året.